معنی کلمه سفره حصیری به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سفره به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه سفره حصیری به انگلیسی می شود Wicker tablecloth

Leave a Reply