معنی کلمه سفره سنتی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سفره به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه سفره سنتی به انگلیسی می شود Traditional tablecloth

Leave a Reply