معنی کلمه سفره شب یلدا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سفره به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه سفره شب یلدا به انگلیسی می شود Yalda night table

Leave a Reply